Ebbe a kategóriába kerülnek/kerültek a Felnőttoktatási Tagozat hallgatói számára meghirdetett kurzusok.